Ar galima be darbuotojo sutikimo sumažinti jam darbo užmokestį?

Fizinis asmuo turi 50 proc. UAB akcijų (UAB yra PVM mokėtoja) ir dirba įsigijęs verslo liudijimą. Ar fizinis asmuo tampa PVM mokėtoju, jei jo pajamos iš verslo liudijimo neviršija 45 000 eurų?

Įmonė išsinuomojo 300 kv. m. sandėlį iš kitos įmonės. Įmonė jį suremontavo ir padarė biurą. Ar sunaudotos remontui statybinės medžiagos yra įmonės (nuomininkės) leidžiami atskaitymai?

Fizinis asmuo nuomoja 4 butus, įsigijęs verslo liudijimą. 2018 m. lapkričio mėn. jo gautos nuomos pajamos viršijo 45 000 eurų ribą. Kaip tokiu atveju turėtų būti sumokėtas gyventojų pajamų mokestis nuo nuomos pajamų?

Kokiu DK straipsniu remiantis galima atleisti darbuotoją bandomojo laikotarpio metu, jeigu darbdavys mano, kad darbuotojas netinka sulygtam darbui?

Įmonė uždaro padalinį Alytuje, kur dirba viena darbuotoja. Jai bus siūloma analogiška darbo vieta Kaune. Jai nesutikus keisti darbo vietos, darbo sutartis būtų nutraukiama pagal DK 57 str. Ar tokiu atveju darbdavys privalo išmokėti 57 str. 8 punkte numatytą išmoką?

Darbuotojas parašo prašymą atleisti iš darbo pagal 55 str., bet po dviejų dienų suserga. Ar suėjus prašyme nurodytai datai galima jį atleisti, nors jis vis dar serga? Nėra būtinas jo sutikimas atleisti ligos metu ar nukelti atleidimo datą po ligos?

Ar galima atleidžiant pagal DK 57 str. 3 d. ir vykdant tuos pačius kriterijus atitinkančių darbuotojų atranką skirtingose vietovėse nustatyti atstumo iki darbo vietos atrankos kriterijus?