Ar galima mokėti dienpinigius, jei darbuotojas dirba ne visu etatu – 2 val. per dieną?

Įmonė susimažino įstatinį kapitalą, kuris buvo padidintas iš akcininko lėšų, dabar akcininkui išmokamos jo lėšos. Ar neatsiranda jokių mokestinių pasekmių?

Darbdavys atsisako mokėti dienpinigius. Ar yra kokios nors sankcijos tokiam darbdavio savivaliavimui?

Fizinis asmuo išsiuntė siuntą į Rusiją, tačiau siunta buvo neįteikta ir grąžinta atgal į Lietuvą. Ar reikia už šią grąžintą siuntą mokėti importo mokesčius?

Ar galima susitarti su darbdaviu dėl ilgesnių nei 20 darbo dienų atostogų?

Ar dovanų kuponams (čekiams) skaičiuojamas PVM?

Darbuotojai nenori eiti atostogų. Ar yra kokia galimybė išmokėti darbuotojams sukauptas atostogas, jų neatleidžiant ir vėl nepriimant, su jų sutikimu, jiems neinant atostogų ir mokant darbo užmokestį? Norėtume išvengti naujų darbo sutarčių pasirašymo.

Įmonė išrašo daug sąskaitų fiziniams asmenims. Ar būtina jas suvedinėjant į apskaitą nurodyti kiekvieno pirkėjo vardą, pavardę? Ar galima būtų sąskaitas tvarkyti kitokiu būdu?