Vyriausiojo buhalterio kalendorius (2019 m. sausio 22 d. – 2019 m. vasario 5 d.)

Pakeistos i.MAS naudojimo taisyklės

Atnaujintos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamos formos

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Keitėsi deklaracijos GPM312 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Keitėsi viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartai