Ar lauko priedus galima mokėti statybininkams, dirbantiems lauke? Jeigu galima, ar jie turi būti mokami nuo atlyginimo „ant popieriaus“?

IĮ savininkas per 2018 m. išsimokėjo daugiau dividendų, nei įmonė metų gale turėjo pelno. Ar IĮ savininkas turėtų grąžinti viršytą pinigų sumą?

Naudingi skaičiai (2019 m. gegužės mėn.)

Vyriausiojo buhalterio kalendorius (2019 m. gegužės 14 d. – gegužės 28 d.)

Pakeistas paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas ir metinės ataskaitų FR0477 ir FR0478 formos

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartis byloje Nr. A-156-556/2019