Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai

Patvirtinti nauji VMI MAIS nuostatai

Pakeistos formos FR0227 užpildymo ir teikimo taisyklės

Neteko galios Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatai