Nauja Ūkininko ūkio ir kitų gyventojų, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, buhalterinės apskaitos tvarka

Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka