Pakeistos Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklės

Keitėsi informavimo apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas atliekančius asmenis tvarka

Atnaujintas Tikslinių teritorijų sąrašas

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

Patvirtintos pinigų priėmimo ir išmokėjimo bei bilietų naudojimo apskaitos taisyklės

Dėl gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo komentaras