Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Ar privalu išmokėti už nepanaudotas atostogas, atleidžiant darbuotoją, jei darbuotojas sukaupęs tik 0,5 darbo dienos?

Ar, paskelbus prastovas dėl karantino, kaupiasi kasmetinės atostogos? Ar prastovų laikotarpiu gaunamas darbo užmokestis įtraukiamas apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį? Ar prastovos turės įtakos atostoginių apskaičiavimui?

Ar gali darbuotojas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 56 str. 1 d. 1 p., paskelbus prastovas darbuotojams dėl karantino (DK 47 str. 1 d. 2 p.)?