Pakeistos gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, buhalterinės apskaitos taisyklės

Keitėsi akcizų apskaitos tvarka

Pakeistos Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės

Pakeistos mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus susitarimo pasirašymo taisyklės

Pakeisti atliekų deginimo reikalavimai

Keitėsi nuostatų, susijusių su atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymu, įsigaliojimo terminas

Už kokią sumą fizinis asmuo, nevykdantis individualios veiklos, gali įmonei parduoti jam priklausančių kilnojamų pagal paskirtį daiktų, kad nereikėtų mokėti gyventojų pajamų mokesčio?

UAB pasiskolino iš fizinio asmens 100 000 eurų. Fizinis asmuo skolino grynaisiais pinigais. Pasirašyta sutartis su 5 proc. metinėmis palūkanomis, tačiau be notaro patvirtinimo. Ar šią paskolą privalo patvirtinti notaras?

Nuo skolos sumokėjimo „atleidžiama“ bendru susitarimu tarp skolininko bei įmonės vadovo. Ar ši skola yra leidžiami atskaitymai?

Įmonė turi ilgalaikio turto, skirto perparduoti. Ar nekilnojamojo turto mokestis yra leidžiami atskaitymai?