Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas

Dėl Klientų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patalpose, esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu įstatymas

Dėl darbo pareigų pažeidimo (komercinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimo konkurentui ir nepranešimo apie galimą interesų konfliktą) kvalifikavimo kaip šiurkštaus (LAT)

Ar galima gauti subsidiją už įdarbintą asmenį, kuris yra 27 m. amžiaus ir turėjo bedarbio statusą?

Ar galima gauti subsidiją už įdarbintą asmenį, kuris atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą?