Apie pakeitimus, susijusius su ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpomis

Kada galima neteikti SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis?

Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių pakeitimai

Sutrumpėjo II socialinio draudimo įmokos tarifo grupei priskirtų draudėjų sąrašas

Pakeistas 17-asis VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų pakeitimai