Kada galima neteikti SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis?

Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių pakeitimai

Sutrumpėjo II socialinio draudimo įmokos tarifo grupei priskirtų draudėjų sąrašas

Pakeistas 17-asis VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų pakeitimai