Naujas ,,Sodros“ mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašas

Apie mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui