Įmonės darbuotojas buvo apdraustas investiciniu gyvybės draudimu. Naudos gavėjas – įmonė. Sumokėtomis įmokomis buvo mažinamas pelnas. Ar nutraukus sutartį nepraėjus 10 metų sumokėtos įmokos bus priskiriamos apmokestinamoms pajamoms?

Įmonė suteikė akcininkui ilgalaikę paskolą. Kokias skaičiuoti palūkanas, kad mokesčių tikrintojai nesikabinėtų?

Nuomininko ne PVM mokėtojo komunalinių mokesčių PVM dalis, kuri negali būti atskaitoma, bus leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Atnaujintas Tikslinių teritorijų sąrašas

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo komentaras

Reklamos sąnaudos ar reprezentacija?

Įmonė nori dovanoti kelionių čekius užsienio klientui, kurių suma yra apie 600 eurų. Ar tai būtų leidžiami atskaitymai?

Mažoji bendrija pagal panaudos sutartį nuomojasi patalpas iš fizinio asmens. Komunalinių mokesčių sąskaita yra ne įmonės vardu, o fizinio asmens, bet įmonė apmoka tas sąskaitas. Tokios sąskaitos yra leidžiami ar neleidžiami atskaitymai? Ar būtinai komunalinių mokesčių sąskaita turi būti įmonės vardu?

Patvirtintas Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo tvarkos aprašas

Įmonė „A“ turi įmonės „B“ 100 % akcijų. Įmonės „B“ įstatinis kapitalas buvo sumažintas. Ar reikia įmonei „A“ taip pat sumažinti savo finansinį turtą atitinkamai pagal sumažintą įmonės „B“ akcijų vertę? Kaip parodyti pelno / nuostolių formoje PLN204 finansinio turto vertės sumažėjimą?