Skolų išieškotojo paslaugos per 2018 metus sudarė 1 000 Eur. Skolų išieškotojas už pradelstas skolas priskaičiuodavo delspinigius. Šių gautų delspinigių suma per 2018 metus sudarė 1 200 Eur. Šios netesybos – neapmokestinamosios pajamos. Ar galima į neapmokestinamąsias pajamas traukti visą sumą – 1 200 Eur? Ar tik pajamų ir išlaidų skirtumą (1 000 – 1 200) 200 Eur?

UAB buvo laiduotoja fiziniam asmeniui (įmonės akcininkas). Dėl asmens įsipareigojimų nevykdymo įmonės turtą pardavė iš varžytinių. Turto nurašymas bus leidžiami atskaitymai ar neleidžiami?

Dėl LEZ įmonėms taikomos lengvatos

UAB nusistatė pastato nusidėvėjimo laikotarpį 20 metų. Ar galima po 10 metų nusidėvėjimo laikotarpį pailginti iki 30 metų? Ar yra prievolė informuoti VMI?

Nuo skolos sumokėjimo „atleidžiama“ bendru susitarimu tarp skolininko bei įmonės vadovo. Ar ši skola yra leidžiami atskaitymai?

Įmonė turi ilgalaikio turto, skirto perparduoti. Ar nekilnojamojo turto mokestis yra leidžiami atskaitymai?