Įmonėje 2018 m. kovo mėn. Valstybinė darbo inspekcija atliko patikrinimą. Buvo tikrinama, ar įmonėje teisingai buvo apskaičiuotas ir sumokėtas darbo užmokestis 2017 metais. Patikrinimo metu buvo priskaičiuotas darbo užmokesčio skirtumas. Kurių mokestinių metų (2017 ar 2018 m.) leidžiamiems atskaitymams įmonė gali priskirti papildomai apskaičiuotas darbo užmokesčio sumas?

Publikavimo data: 2018-08-17 Kategorija: Pelno mokestis, Klausimai – atsakymai

Įmonė, kurios veikla yra šviestuvų ir apšvietimo sistemų pardavimas, savo lėšomis veža stambius klientus į užsienį – į gamyklas pas tiekėjus, kurių gaminamus šviestuvus ar apšvietimo sistemas ketina klientai įsigyti. Įmonė apmoka klientų viešbučio ir kelionės išlaidas. Ar tokios išlaidos gali būti priskirtos reprezentacinėms sąnaudoms?

Publikavimo data: 2018-06-28 Kategorija: Pelno mokestis, Klausimai – atsakymai