UAB akcijos priklauso Estijoje registruotai įmonei, kurios akcijos priklauso Lietuvos Respublikos piliečiui. Ar bus apmokestinti dividendai?

Įmonės vadovas dalyvauja vadovų konferencijoje įmonei pristatyti. Pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje konferencijos kainoje atskira eilute nurodyti verslo pietūs. Ar šias išlaidas galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų? Jei taip, kurių.

Ar įmonės privalo pildyti automobilio kelionės lapus?

Įmonė yra apdraudusi darbuotojų sveikatą, naudos gavėjas – įmonė. Darbuotojas patyrė traumą, draudimo bendrovė išmokėjimo įmonei pinigus. Ar tai bus neapmokestinamosios pajamos? Ar draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

UAB „A“ 100 % akcijų priklauso UAB „B“. UAB „A“ pajamos mažesnės nei 300 000 Eur, darbuotojų skaičius – 2. UAB „B“ pajamos – daugiau kaip 4 000 000 Eur, darbuotojų skaičius – apie 50. Ar gali UAB „A“ taikyti 5 % pelno mokesčio tarifą?

Bendrovės akcininkas suteikia bendrovei paskolą. Ar paskolos sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir ar gali būti be palūkanų?

Įmonė nori padovanoti darbuotojams lėktuvo bilietus į kitą šalį. Skrydžio data numatyta 2020 m. Sąskaitą už bilietus reikės apmokėti 2019 m. Ar galima į įmonės buhalterinę apskaitą (2019 m. sąnaudas) įtraukti bilietų išlaidas (iki 200 Eur už vieną žmogų) kaip dovanas? Ar į buhalterinę sąskaitą įtraukti kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir atskaityti tik 2020 m.?

Ar taikoma pelno mokesčio lengvata socialinei įmonei, jeigu joje dirba 80 % darbuotojų, turinčių neįgalumą?

Įmonė prekiauja šaldymo įranga. Ar galima senas (surūdijusias, sudužusiais stiklais) vitrinas nurašyti į natūralios netekties nuostolius (iki 1 % paj.)? Užtenka nurašymo akto ar turi būti utilizavimo dokumentai?