Įmonės darbuotojas buvo apdraustas investiciniu gyvybės draudimu. Naudos gavėjas – įmonė. Sumokėtomis įmokomis buvo mažinamas pelnas. Ar nutraukus sutartį nepraėjus 10 metų sumokėtos įmokos bus priskiriamos apmokestinamoms pajamoms?

Įmonė suteikė akcininkui ilgalaikę paskolą. Kokias skaičiuoti palūkanas, kad mokesčių tikrintojai nesikabinėtų?

Nuomininko ne PVM mokėtojo komunalinių mokesčių PVM dalis, kuri negali būti atskaitoma, bus leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

Nuo skolos sumokėjimo „atleidžiama“ bendru susitarimu tarp skolininko bei įmonės vadovo. Ar ši skola yra leidžiami atskaitymai?

Įmonė turi ilgalaikio turto, skirto perparduoti. Ar nekilnojamojo turto mokestis yra leidžiami atskaitymai?

Įmonėje 2018 m. kovo mėn. Valstybinė darbo inspekcija atliko patikrinimą. Buvo tikrinama, ar įmonėje teisingai buvo apskaičiuotas ir sumokėtas darbo užmokestis 2017 metais. Patikrinimo metu buvo priskaičiuotas darbo užmokesčio skirtumas. Kurių mokestinių metų (2017 ar 2018 m.) leidžiamiems atskaitymams įmonė gali priskirti papildomai apskaičiuotas darbo užmokesčio sumas?

Publikavimo data: 2018-08-17 Kategorija: Pelno mokestis, Klausimai – atsakymai