Įmonės pajamos yra iki 15 mln. Eur, tačiau ji turi apyvartą su asocijuotu užsienio vienetu. Kokią bylą reikia turėti – šalies ar pagrindinę?

Įmonė PVM mokėtoja nurašė ir sunaikino sandėlyje buvusias pasenusias, neturinčias paklausos prekes. Šios prekės skirtos parduoti su PVM, todėl jų pirkimo PVM buvo atskaitytas. Iš utilizavimo įmonės gautas sunaikinimo faktą patvirtinantis dokumentas. Ar nurašius ir sunaikinus prekes reikia tikslinti jų pirkimo PVM atskaitą? Ar pelno mokesčio požiūriu tokių prekių savikaina yra leidžiami atskaitymai? Kokius įrodymus įmonė turi turėti, jog prekės sunaikintos dėl nuo PVM mokėtojo nepriklausančių priežasčių (pasenusios, neturinčios paklausos, užsigulėjusios prekės)?

Lietuvos įmonė perka paslaugas/prekes iš „ofšorinėse zonose“ esančių juridinių asmenų, norėdama pripažinti leidžiamais atskaitymais ar turi gauti tos teritorijos mokesčių administratoriaus patvirtinimą, kad tai pardavėjo įprasta veikla?

Siunčiame prekes per terminalus ir gauname tik kvitus. Ar jų pakanka sąnaudų pripažinimui?

UAB akcijos priklauso Estijoje registruotai įmonei, kurios akcijos priklauso Lietuvos Respublikos piliečiui. Ar bus apmokestinti dividendai?

Įmonės vadovas dalyvauja vadovų konferencijoje įmonei pristatyti. Pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje konferencijos kainoje atskira eilute nurodyti verslo pietūs. Ar šias išlaidas galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų? Jei taip, kurių.

Ar įmonės privalo pildyti automobilio kelionės lapus?

Įmonė yra apdraudusi darbuotojų sveikatą, naudos gavėjas – įmonė. Darbuotojas patyrė traumą, draudimo bendrovė išmokėjimo įmonei pinigus. Ar tai bus neapmokestinamosios pajamos? Ar draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

UAB „A“ 100 % akcijų priklauso UAB „B“. UAB „A“ pajamos mažesnės nei 300 000 Eur, darbuotojų skaičius – 2. UAB „B“ pajamos – daugiau kaip 4 000 000 Eur, darbuotojų skaičius – apie 50. Ar gali UAB „A“ taikyti 5 % pelno mokesčio tarifą?