UAB „A“ 100 % akcijų priklauso UAB „B“. UAB „A“ pajamos mažesnės nei 300 000 Eur, darbuotojų skaičius – 2. UAB „B“ pajamos – daugiau kaip 4 000 000 Eur, darbuotojų skaičius – apie 50. Ar gali UAB „A“ taikyti 5 % pelno mokesčio tarifą?

Bendrovės akcininkas suteikia bendrovei paskolą. Ar paskolos sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir ar gali būti be palūkanų?

Įmonė nori padovanoti darbuotojams lėktuvo bilietus į kitą šalį. Skrydžio data numatyta 2020 m. Sąskaitą už bilietus reikės apmokėti 2019 m. Ar galima į įmonės buhalterinę apskaitą (2019 m. sąnaudas) įtraukti bilietų išlaidas (iki 200 Eur už vieną žmogų) kaip dovanas? Ar į buhalterinę sąskaitą įtraukti kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir atskaityti tik 2020 m.?

Ar taikoma pelno mokesčio lengvata socialinei įmonei, jeigu joje dirba 80 % darbuotojų, turinčių neįgalumą?

Įmonė prekiauja šaldymo įranga. Ar galima senas (surūdijusias, sudužusiais stiklais) vitrinas nurašyti į natūralios netekties nuostolius (iki 1 % paj.)? Užtenka nurašymo akto ar turi būti utilizavimo dokumentai?

Ar yra privaloma pildyti kelionės lapus? Ar jie (reikalingi) būtini? Ar galima kurą nurašyti be kelionės lapų?

Įmonės akcininkas suteikė įmonei 200 000 eurų beprocentę paskolą iki 2026 m. Įmonės įstatinis kapitalas 2 896 Eur. Ar reikia PLN204 deklaracijoje apskaičiuoti menamas palūkanas ir jas apmokestinti?

Kad įgytų reikiamą kvalifikaciją atitinkamoms pareigoms eiti, darbuotojas buvo siunčiamas mokytis. Už mokymosi paslaugas sumokėjo įmonė. Darbuotojas egzaminų neišlaikė ir buvo atleistas. Ar mokymų ir viešbučio paslaugų apmokėjimas įmonei yra leidžiami atskaitymai? Ar tas sąnaudas reikia perkelti į neleidžiamus atskaitymus?

UAB PVM mokėtoja nori parduoti senas patalpas, kurias įsigijo prieš 17 metų iš įmonės ne PVM mokėtojos. Po atlikto remonto praėjo 15 metų. Ar galima parduoti patalpas be PVM: 1) jeigu pirkėjas būtų fizinis asmuo? 2) jeigu pirkėjas būtų juridinis asmuo? Kaip teisingai įforminti šį pardavimą? Kaip bus dėl pelno mokesčio?