Metinės pelno mokesčio deklaracijos formų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U pakeitimai

Pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos bei jų užpildymo taisyklės

Patvirtintas Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo tvarkos aprašas