Naujos turto perkėlimo iš Lietuvos apmokestinimo taisyklės (PMĮ)

Papildyta susijusių asmenų sąvoka apmokestinimo pelno mokesčių tikslais

Patikslinta nuostolių dėl turto naudojimo, pardavimo ar perleidimo atskaitymo ir perkėlimo tvarka

Reglamentuotas nuolatinės buveinės mokestinių nuostolių perdavimas

Naujos valstybių mokestinės tvarkos neatitikimų neutralizavimo taisyklės

Metinės pelno mokesčio deklaracijos formų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U pakeitimai

Dėl komandiruočių apmokestinimo ir atskaitymo iš pajamų taisyklių pasikeitimo nuo 2020-01-01

Pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos bei jų užpildymo taisyklės

Atnaujintas Tikslinių teritorijų sąrašas