AB užsiima renginių organizavimu. Ji pasikvietė orkestrą iš Vokietijos. Susitarime su Vokietijos orkestru numatyta, kad AB apgyvendins ir maitins orkestro atlikėjus. Ar orkestro atlikėjų maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos bus laikomos AB leidžiamais atskaitymais?

Įmonė su VMI sudarė mokestinės paskolos sutartį, kadangi susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu. Ar gali įmonė priskirti palūkanas, mokamas už mokestinės paskolos sutartį, leidžiamiems atskaitymams?

Įmonė nori dovanoti kelionių čekius užsienio klientui, kurių suma yra apie 600 eurų. Ar tai būtų leidžiami atskaitymai?

Mažoji bendrija pagal panaudos sutartį nuomojasi patalpas iš fizinio asmens. Komunalinių mokesčių sąskaita yra ne įmonės vardu, o fizinio asmens, bet įmonė apmoka tas sąskaitas. Tokios sąskaitos yra leidžiami ar neleidžiami atskaitymai? Ar būtinai komunalinių mokesčių sąskaita turi būti įmonės vardu?

Įmonė „A“ turi įmonės „B“ 100 % akcijų. Įmonės „B“ įstatinis kapitalas buvo sumažintas. Ar reikia įmonei „A“ taip pat sumažinti savo finansinį turtą atitinkamai pagal sumažintą įmonės „B“ akcijų vertę? Kaip parodyti pelno / nuostolių formoje PLN204 finansinio turto vertės sumažėjimą?

Skolų išieškotojo paslaugos per 2018 metus sudarė 1 000 Eur. Skolų išieškotojas už pradelstas skolas priskaičiuodavo delspinigius. Šių gautų delspinigių suma per 2018 metus sudarė 1 200 Eur. Šios netesybos – neapmokestinamosios pajamos. Ar galima į neapmokestinamąsias pajamas traukti visą sumą – 1 200 Eur? Ar tik pajamų ir išlaidų skirtumą (1 000 – 1 200) 200 Eur?

UAB buvo laiduotoja fiziniam asmeniui (įmonės akcininkas). Dėl asmens įsipareigojimų nevykdymo įmonės turtą pardavė iš varžytinių. Turto nurašymas bus leidžiami atskaitymai ar neleidžiami?