Įmonė „A“ turi įmonės „B“ 100 % akcijų. Įmonės „B“ įstatinis kapitalas buvo sumažintas. Ar reikia įmonei „A“ taip pat sumažinti savo finansinį turtą atitinkamai pagal sumažintą įmonės „B“ akcijų vertę? Kaip parodyti pelno / nuostolių formoje PLN204 finansinio turto vertės sumažėjimą?

Skolų išieškotojo paslaugos per 2018 metus sudarė 1 000 Eur. Skolų išieškotojas už pradelstas skolas priskaičiuodavo delspinigius. Šių gautų delspinigių suma per 2018 metus sudarė 1 200 Eur. Šios netesybos – neapmokestinamosios pajamos. Ar galima į neapmokestinamąsias pajamas traukti visą sumą – 1 200 Eur? Ar tik pajamų ir išlaidų skirtumą (1 000 – 1 200) 200 Eur?

UAB buvo laiduotoja fiziniam asmeniui (įmonės akcininkas). Dėl asmens įsipareigojimų nevykdymo įmonės turtą pardavė iš varžytinių. Turto nurašymas bus leidžiami atskaitymai ar neleidžiami?