Papildytas Specialiųjų fiskalinių teritorijų sąrašas

Atnaujinta pranešimo apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai veiklai tvarka

Keitėsi PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės

VA-32 Dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2018-04-29 Kategorija: PVM, Įsakymai

339 Dėl Užsienio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį FR0445 formos, jos užpildymo taisyklių ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio apmokestinamajam asmeniui FR0446 formos patvirtinimo

Publikavimo data: 2018-01-11 Kategorija: PVM, Įsakymai