PVM, susijusio su įvežamais ar Lietuvoje įsigytais kilnojamaisiais daiktais, apdirbimo ir perdirbimo paslaugomis, apskaičiavimo rekomendacijos nebegalioja

Pagal call-of stock schemą išvežtų (gautų) prekių, laikinai išgabentų (atgabentų) prekių registravimas apskaitos žurnaluose

PVM ir akcizų grąžinimas Lietuvoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms

LVAT: siekiant įrodyti piktnaudžiavimą teise į PVM atskaitą būtinas objektyvių aplinkybių visetas ir subjektyvus elementas

LVAT pasisakė dėl mokesčių mokėtojo teisės taikyti 0 proc. PVM tarifą, kuomet prekės fiziškai išgabenamos iš tiekėjo valstybės narės

Priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su prekių gabenimu į kitas valstybes nares