PVM ir akcizų grąžinimas Lietuvoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms

LVAT: siekiant įrodyti piktnaudžiavimą teise į PVM atskaitą būtinas objektyvių aplinkybių visetas ir subjektyvus elementas

LVAT pasisakė dėl mokesčių mokėtojo teisės taikyti 0 proc. PVM tarifą, kuomet prekės fiziškai išgabenamos iš tiekėjo valstybės narės

Priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su prekių gabenimu į kitas valstybes nares

Keitėsi PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės

Keitėsi atvejų, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas