LVAT pasisakė dėl mokesčių mokėtojo teisės taikyti 0 proc. PVM tarifą, kuomet prekės fiziškai išgabenamos iš tiekėjo valstybės narės

Priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su prekių gabenimu į kitas valstybes nares

Keitėsi PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės

Keitėsi atvejų, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas

Įmonė su išeinančiu iš darbo darbuotoju sudarė sutartį dėl nekonkuravimo. Pagal šią sutartį darbuotojui numatyta per dvejus metus išmokėti 240 000 eurų sumą, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis. Šia sutartimi darbuotojas įpareigojamas 24 mėnesių laikotarpiu nedirbti ar bet kokia forma nebendradarbiauti, nesudaryti bet kokio pobūdžio rašytinių ar žodinių sutarčių ar susitarimų su konkuruojančiomis įmonėmis, nekonsultuoti konkuruojančių įmonių ir kitaip nekonkuruoti su buvusiu darbdaviu. Ar darbuotojui mokamos nekonkuravimo išmokos apmokestinamos PVM?

PVM kuponų apmokestinimo ir kiti PVM įstatymo pakeitimai