Dėl akcizais apmokestinamų prekių

2018 m. liepos 17 d. VMI išplatino net 2 pranešimus, susijusius su akcizų mokėjimu. 2018 m. liepos 11 d. pranešimu Nr. (18.2-31-2E)RM-25214 VMI informuoja apie 2018 m. birželio 28 d. priimtą Akcizų įstatymo pakeitimą ir išskiria pagrindinius pakeitimus. 2018 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. (18.2-31-2E)RM-25708 VMI paaiškina dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, perkrovimo.

VMI išskiriami pagrindiniai Akcizų įstatymo pakeitimai:

  • Nuo 2019 m. kovo 1 d. išskiriami kaitinamojo tabako produktai, t. y. prie cigarų, cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame tabako gaminiai yra kaitinami jiems nedegant (iki 2019-02-28 šie produktai priskiriami rūkomajam tabakui).
  • Akcizais apmokestinamas elektroninių cigarečių skystis, t. y. elektroninėms cigaretėms skirtas skystas gaminys (nepriklausomai nuo to, ar jame yra nikotino ar jo darinių ar ne). Asmenys, prekiaujantys elektroninių cigarečių skysčiu ir iki 2019 m. kovo 1 d. laikantys elektroninių cigarečių skystį, privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti iki minėtos datos jiems nuosavybės teise priklausantį elektroninių cigarečių skystį bei pateikti inventorizacijos aktą mokesčių administratoriui. Taip pat šie asmenys iki 2019 m. balandžio 15 d. privalo pateikti mokesčių administratoriui akcizų už elektroninių cigarečių skystį deklaraciją ir sumokėti akcizus.

VMI taip pat pateikia lyginamąją akcizų tarifų lentelę:

  Akcizų tarifas nuo 2019-03-01 iki 2020-02-29 Akcizų tarifas nuo 2020-03-01 iki 2021-02-28 Akcizų tarifas nuo 2021-03-01
Cigaretės Specifinis elementas – 62,25 euro už 1 000 cigarečių Specifinis elementas – 65,7 euro už 1 000 cigarečių Specifinis elementas – 69,4 euro už 1 000 cigarečių
Vertybinis elementas – 25 proc. Vertybinis elementas – 25 proc. Vertybinis elementas – 25 proc.
Kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 102 eurai už 1 000 cigarečių Kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 108,5 euro už 1 000 cigarečių Kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1 000 cigarečių
Cigarai ir cigarilės 42 eurai už kilogramą produkto 48 eurai už kilogramą produkto 55 eurai už kilogramą produkto
Rūkomasis tabakas ir kaitinamojo tabako produktai 68,6 euro už kilogramą 78,5 euro už kilogramą 90 eurų už kilogramą
Elektroninių cigarečių skystis 0,12 euro už mililitrą 0,12 euro už mililitrą 0,12 euro už mililitrą

VMI atkreipia dėmesį, kad prekėms, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, yra taikomi specialūs sugriežtinti reikalavimai, t. y. šios prekės turi būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

Kadangi tokių prekių gabenimo pabaiga yra siejama su prekių iškrovimu, ūkio subjektams perkrovus jas ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, šioms prekėms turėtų būti naikinamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

VMI papildomai pažymi, kad prekių perkrovimas ne akcizais apmokestinamame sandėlyje galėtų būti vykdomas tik nenugalimos jėgos ar nenumatytų aplinkybių atvejais, t. y. tik išimtiniais atvejais, tokiais kaip transporto priemonės gedimas, transporto priemonės avarija ir kt.

Taigi, prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, perkrovimas gali būti vykdomas tik akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, išskyrus nenugalimos jėgos ar nenumatytų aplinkybių atvejus.