Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimo

2017 m. liepos 13 d. VMI išplatino savo tos pačios dienos pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-22163 „Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimo“. Pranešimu informuojama, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensacijų mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 144 str. 8 dalis. Anksčiau kompensacijų mokėjimo tvarką reguliavęs 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pripažintas netekusiu galios.

VMI taip pat primena, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 punktu, DK 144 str. 8 dalyje nustatyta tvarka išmokėtos kompensacijos, neviršijančios 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.