Dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos užpildymo taisyklių pakeitimo

2018 m. rugsėjo 4 d. VMI išplatino savo 2018 m. rugpjūčio 27 d. pranešimą Nr. (18.21-31-1E)RM-30546 „Informacinis pranešimas dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo informuoja apie Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimus.

2018 m. rugpjūčio 23 d. buvo priimtas VMI viršininko įsakymas Nr. VA-63, kuriuo keičiamos Taisyklės. Taisyklės papildytos, atsižvelgiant į š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos pareiga deklaruoti turtą nustatyta naujai gyventojų grupei – gyventojams, pageidaujantiems gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

Finansinę paskatą siekiantys gauti gyventojai turi pateikti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas gauti finansinę paskatą, turto deklaraciją. Deklaruojamas nurodytų metų gruodžio 31 d. Lietuvoje ar užsienio valstybėje turėtas turtas. VMI nurodo, kad būtina deklaruoti tokį turtą:

  • nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;
  • kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;
  • pinigines lėšas (toliau – lėšos), turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose bei ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;
  • pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;
  • paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;
  • meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 1 500 eurų;
  • vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 1 500 eurų.

Deklaruojant turtą dėl finansinės paskatos gavimo, deklaracijoje reikia nurodyti 807 pareigybės / priežasties kodą. Deklaraciją galima teikti elektroniniu būdu, atsiųsti paštu arba įteikti bet kuriai VMI. Prisijungęs prie EDS gyventojas pats galės atsispausdinti turto deklaracijos nuorašą ir pateikti jį atitinkamai savivaldybės institucijai.