Dėl pareigos perskaičiuoti metinį NPD

2018 m. vasario 20 d. VMI išplatino savo 2018 m. vasario 19 d. raštą Nr. (18.18-31-1E)RM-5444 „Dėl gyventojo pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį“.

VMI primena, kad gyventojams, kuriems 2017 metais buvo taikomas NPD, gali atsirasti pareiga jį perskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Tais atvejais, kai per mokestinius metus gyventojui buvo pritaikytas didesnis NPD, nei taikytinas metinis NPD, gyventojas turi deklaruoti pajamas, perskaičiuoti NPD ir sumokėti trūkstamą pajamų mokestį. Tokia situacija gali susidaryti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, gyventojas darbo užmokestį gavo keliose skirtingose įmonėse, gyventojas mokestiniu laikotarpiu gavo vienkartinių premijų, ligos pašalpų, pajamų, nesusijusių su darbo santykiais. Tokiais atvejais gyventojai privalo iki kitų metų (šiuo atveju iki 2018 m.) gegužės 2 d. pateikti metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma).

VMI informuoja, kad pasitikslinti, ar jiems neatsiranda pareiga perskaičiuoti NPD, gyventojai gali paskambinę VMI telefonu 1882 ar užbaigę pildyti preliminarią deklaraciją.

Metinėje pajamų deklaracijoje turi būti nurodomos visos 2017 m. gyventojo gautos pajamos, apmokestinamos pajamų mokesčiu, nuo jų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, taip pat tos neapmokestinamosios pajamos, kurios nėra įtrauktos į Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą. Šis sąrašas pateiktas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių 1 priede.