Dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

2018 m. birželio 1 d. VMI išplatino savo 2018 m. gegužės 30 d. pranešimą Nr. (18.10-31-1E)RM-20886, kuriuo informuoja apie 2018 m. gegužės 24 d. priimtą Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimą.

Pelno mokesčio įstatymas nustato lengvatą mažiems juridiniams asmenims. Tokie vienetai, kurių vidutinis sąrašuose esantis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. tarifą, o kitų mokestinių laikotarpių pelnas – taikant 5 proc. tarifą. Pagal dabar galiojančią redakciją, lengvata negali pasinaudoti vienetai, kurių dalyviai ar jų šeimos nariai valdo kitus juridinius asmenis (nepriklausomai nuo vieneto ar kito valdomo juridinio asmens dydžio).

Pagal naujai patvirtintą Įstatymo 5 straipsnio redakciją, lengvata galės pasinaudoti platesnis subjektų ratas. Iš esmės teisę pasinaudoti lengvata lems ne valdomų juridinių asmenų kiekis, o jų dydis. Teise taikyti mažesnį pelno mokesčio tarifą negalės pasinaudoti tie juridiniai asmenys, kurių dalyviai ar jų šeimos nariai valdys kitus juridinius asmenis, tačiau tik tokiu atveju, jeigu susijusių juridinių asmenų bendras darbuotojų skaičius viršys 10 žmonių, o bendros pajamos viršys 300 000 eurų.

Savo rašte VMI pateikia tokį pavyzdį:

Individualios įmonės X 2019 mokestinių metų pajamos – 150 000 Eur, darbuotojų skaičius – 5. Įmonės X savininko žmonos, kuri yra tos įmonės savininkė, individualios įmonės Y 2019 mokestinių metų pajamos – 100 000 Eur, darbuotojų skaičius – 3. Apmokestindamos 2019 metų pelną abi įmonės galės taikyti sumažintus pelno mokesčio tarifus. O iki 2019 metų abi įmonės privalėjo taikyti bendrąjį pelno mokesčio tarifą.