Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nuo 2020 m. liepos 23 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-56 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pasikeitė elektroninio pašto adresas, kuriuo teikiamas skundas VMI prie FM. Nustayta, kad Lietuvos kompetentingai institucijai – VMI prie FM skundas teikiamas adresu: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva; elektroninio pašto adresas MAP.Lithuania@vmi.lt (anksčiau buvo teikiamas MAP@vmi.lt).

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.