Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas VMI prie LR FM viršininko ir Muitinės departamento prie LR FM generalinio direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“:

  • Papildytas nauju poskyriu „Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis“, kuris įrašytas po poskyrio „Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis“. Įsigalioja nuo 2020-07-01.
  • Papildytas nauju įmokos kodu 5330 (VĮ „Regitra“ pervedamas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis). Įsigalioja nuo 2020-07-01.
  • Įmokos kodo 6799 pavadinimas pakeistas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos juridiniams asmenims paskirtos baudos (prieš tai buvo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimus). Įsigalioja nuo 2020-06-15.
  • Papildytas nauju įmokos kodu 6805 (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo skirtos baudos). Įsigalioja nuo 2020-06-15.

Susipažinti su teisės akto pakeitimais galite paspaudę šią nuorodą.