Duomenų pateikimo VMI taisyklių pakeitimai

2016-12-07 įsakymu Nr. VA-154 pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pateikimo taisyklės.

Esminiai taisyklių pakeitimai:

  1. Pakeistas 6 punktas, kur nurodyta, kad duomenys apie mokesčių mokėtojo akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir / ar JAR įregistruotą struktūrinį padalinį, kurį mokesčių mokėtojas įregistravo ar išregistravo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir / ar JAR nuostatų nustatyta tvarka, į Registrą yra įrašomi automatiškai pagal Akcizų informacinėje sistemoje ir / ar JAR esančius duomenis per 3 darbo dienas nuo sandėlio, struktūrinio padalinio įregistravimo ar išregistravimo dienos.
  2. Pakeistas 8.2 papunktis, nurodant, kad, užpildydamas popierinius formų ir jų priedų variantus, mokesčių mokėtojas juos tiesiogiai įteikia arba išsiunčia VMI, panaikinant nuostatą, kad tai privalo daryti pagal mokesčio mokėtojo buveinės adresą.
  3. Pakeistas 17 punktas, jį papildant ir detalizuojant elektroninio ryšio rekvizitus.
  4. Pakeistas (patikslintas) 21.2 papunktis, nurodant, kad jei FR0791 formoje mokesčių mokėtojas nenurodo adreso VMI korespondencijai gauti, tai tokiu adresu yra laikomas mokesčių mokėtojo biuras (kontora).
  5. Pakeistas (patikslintas) 24.1 papunktis, nurodant, kad FR0791A, FR0791AP formose teikiami struktūrinių padalinių patalpų nuosavybės teisės tipų klasifikatoriaus kodai, pavyzdžiui: 1 – nuosava, 2 – nuomojama, 3 – panauda, 4 – priklauso ūkinės bendrijos nariams, individualios įmonės savininkui ir / ar jų šeimų nariams, 5 – subnuomojama, 6 – išperkamoji nuoma, 7 – patikėjimo teise valdoma.

Taisyklės įsigaliojo 2016 m. gruodžio 9 d.