Europos Sąjungos šalių PVM tarifai ir ribos. Elektroninė prekyba

Pagal PVM direktyvos (Direktyva 2006/112) pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2019 m. sausio 1 d. (Direktyva 2017/2455), ūkio subjektams, retkarčiais teikiantiems telekomunikacijų, radijo ar televizijų transliavimo paslaugas, ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, nereikės registruotis PVM mokėtojais pirkėjo valstybėje narėje arba mokėti PVM naudojantis specialiomis schemomis, jei bendra tokių paslaugų vertė be PVM kalendoriniais metais neviršija 10 000 Eur. Tokiu atveju šių paslaugų teikimo vieta išliks paslaugų teikėjo valstybė narė, nebent paslaugas teikiantys asmenys patys pasirinktų šių paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę.

Taigi naujosiomis taisyklėmis numatoma svarbių supaprastinimų startuoliams ir MVĮ; mažesnės nei 10 000 Eur vertės (be PVM) tarp Sąjungos valstybių narių internetinę prekybą per metus vykdanti įmonė galės toliau taikyti PVM taisykles, kurios taikomos jos įsisteigimo šalyje.

Pateikiame lentelę, kurioje nurodyti PVM tarifai ir jų ribos Europos Sąjungos šalyse.

Peržiūrėti
down2