Informacija apie iš trečiųjų šalių komandiruojamus darbuotojus

Valstybinė darbo inspekcija primena apie pareigą teikti informaciją apie iš trečiųjų valstybių komandiruojamus darbuotojus. Tokia pareiga kyla įmonėms, į kurias komandiruojami trečiosiose valstybėse (ne Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse) įsteigtų įmonių darbuotojai. Trečiųjų šalių darbuotojus priimanti įmonė turi per 7 kalendorines dienas užpildyti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintą formą. Joje turi būti nurodomi komandiruoto užsienio šalies piliečio duomenys, komandiravimo vieta ir komandiruotės terminai. Užpildyta forma elektroniniu paštu, paštu ar tiesiogiai pateikiama atitinkamam Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.