Informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija pradėjo skelbti, ar mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus (vertinami teisės pažeidimai, padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d.):

  • Per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ir pan. nusižengimus ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 Eur mokesčių.
  • Per trejus metus iki vertinimo nebuvo baustas už nelegalų darbą.
  • Įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą ir pan.
  • Per metus iki vertinimo nebuvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ir nebuvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą.

Informaciją apie minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančius asmenis (tiek fizinius, tiek juridinius) galima rasti VMI interneto svetainėje.