Kai darbuotojas disponuoja darbdavio lėšomis ne pagal darbdavio nustatytas sąlygas, ne darbdavio poreikiams tenkinti, jis pažeidžia darbo pareigas, darbdavys turi pagrindo darbuotoju nebepasitikėti, pripažinti tokius veiksmus šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir nutraukti darbo sutartį.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) 2020 m. gegužės 20 d. nutartimi pasisakė dėl darbo sutarties pasibaigimo DK 58 straipsnio 3 dalies 5 punkto pagrindu bei dėl darbdavio pareigos pareikalauti darbuotojo paaiškinimo dėl padaryto darbo pareigų pažeidimo.

Faktinės aplinkybės: darbuotojui (atsakovui) buvo suteikta teisė pakankamai laisvai, tačiau nustatant konkrečią paskirtį ir ribas, disponuoti darbdavei (ieškovei) priklausančiomis lėšomis – 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 17/8/1 atsakovui leista naudoti mokėjimo kortelę nedidelės vertės įmonės atsiskaitymams, nustatyta iki 200 Eur disponuojama suma, teisė išgryninti pinigus nebuvo suteikta. Tačiau, nepaisydamas nustatytų apribojimų, atsakovas 2018 m. balandžio 28 d., nesuderinęs su darbdave ir pažeisdamas įsakymu nustatytas lėšų panaudojimo taisykles, ne darbo metu ir ne darbinių pareigų reikmėms per du kartus išgrynino 2 000 Eur ir šias lėšas darbdavei grąžino tik pastarajai (ne vieną kartą) pareikalavus. Ieškovė 2018 m. gegužės 18 d. atleido atsakovą iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 58 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, t. y. dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo – tyčia padarytos turtinės žalos ar bandymo padaryti turtinę žalą darbdaviui (DK 58 straipsnio 3 dalies 5 punktas).

Darbo ginčų komisijos, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai:

Darbo ginčų komisijos sprendimu toks darbuotojo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu ir darbo sutartis tarp atsakovo ir ieškovės nutraukta Darbo ginčų komisijos sprendimu jo įsiteisėjimo dieną, atsakovui iš ieškovės nuspręsta išieškoti 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Pirmosios instancijos teismas Darbo ginčų komisijos sprendimą panaikino. Teismas nustatė, kad darbo sutartis su atsakovu pagrįstai buvo nutraukta jam padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, ir nusprendė, kad atsakovo reikalavimas dėl išeitinės išmokos ir 1 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo nepagrįstas.

Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos sprendimo dalį, kuria atmesti atsakovo skundo Darbo ginčų komisijai reikalavimai, panaikino ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – pripažino atsakovo atleidimą iš darbo DK 58 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu neteisėtu; priteisė iš ieškovės atsakovui 6 999,96 Eur vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, 405,90 Eur kompensacijos, 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

LAT pagrindiniai išaiškinimai: darbdavys, darbo sutartimi pavedęs darbuotojui atlikti jo naudai tam tikras darbines funkcijas ir įsipareigojęs už tai mokėti darbo užmokestį, patikėjęs darbuotojui savo materialines priemones bei finansinius išteklius, pagrįstai tikisi, kad darbuotojas savo pareigas vykdys sąžiningai, nepiktnaudžiaudamas teise, saugodamas darbdavio turtinius ir neturtinius interesus (DK 24 str., 31 str. 1, 2 d.). Todėl akivaizdu, kad kai darbuotojas disponuoja darbdavio lėšomis ne pagal darbdavio nustatytas sąlygas, ne darbdavio poreikiams tenkinti, o savo ar kitų asmenų poreikiams tenkinti ar tam jas panaudoti ketina, jis pažeidžia darbo pareigas, darbdavys turi pagrindo darbuotoju nebepasitikėti, pripažinti tokius veiksmus šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir nutraukti darbo sutartį.

DK 58 str. 4 d. įtvirtinta nuostata, kad prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą protingą laikotarpį šio paaiškinimo nepateikia. Kai nustatoma, kad šiurkštus darbo pareigų pažeidimas buvo padarytas, DK 58 str. 4 d. įtvirtintos nuostatos dėl darbuotojo rašytinio paaiškinimo pareikalavimo pažeidimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu.

LAT nutarė apeliacinės instancijos teismo sprendimą panaikinti ir palikti galioti pirmosios instancijos sprendimą, taip pat priteisti ieškovei (darbdavei) iš atsakovo (darbuotojo) 2 598 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Šią nutartį galite rasti spustelėję šią nuorodą.