Kaip nustatoma telekomunikacijos paslaugų teikimo vieta?

Nuo 2019 m. sausio 1 d. telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroninių paslaugų teikimo vieta nustatoma taip:

  • Paslaugų teikimo vieta PVM neapmokestinamiesiems asmenims yra ten, kur įsikūręs paslaugos teikėjas, jeigu jis įsikūręs tik vienoje valstybėje narėje ir suteiktų paslaugų vertė einamaisiais ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 eurų;
  • Paslaugos teikėjas, kurio paslaugos laikomos suteiktomis įsikūrimo valstybėje, gali savarankiškai pasirinkti ir nustatyti, kad paslaugų teikimo vieta bus laikoma pirkėjo vieta;
  • Kai netenkinamos nurodytos sąlygos, paslaugos teikiamos neapmokestinamajam asmeniui, jos laikomos suteiktomis ten, kur įsikūręs pirkėjas.