Keitėsi Darbo kodeksas

2019 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-2009, kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 straipsnį. Įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2019 m. balandžio 3 d.

Įstatymu numatyta, kad aukštesnio lygmens profesinių sąjungų įsteigti padaliniai pas darbdavį yra darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos.