Keitėsi konkursų valstybės ar savivaldybių įmonėse vykdymo tvarka

2018 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 884, kuriuo pakeitė Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (toliau – Aprašas). Aprašo apkeitimai įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 11 d.

Š. m. liepos 3 dieną darbą pradėjo Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, kuris centralizuoja valstybės institucijų ir įstaigų personalo administravimo paslaugas. Taigi, valstybės įstaigos ir institucijos kai kurias su personalo administravimu susijusias funkcijas perdavė naujai įsteigtam centrui. Aprašas pakeistas kai kurias funkcijas priskiriant šiam naujai įsteigtam Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybės institucijos ar įstaigos personalo administravimas perduotas šiam centrui, būtent centras įvertina ir pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.