Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas

2020-05-15 įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas, bet nuostatos dėl darbo užmokesčio subsidijos taikytinos, kai Lietuvos Vyriausybė atšauks ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueis bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

Šiems darbdaviams numatyta skirti subsidiją darbo užmokesčiui, pasibaigus karantinui ar ekstremaliajai situacijai:

  • Įdarbinusiems darbo rinkoje papildomai remiamais laikomus asmenis;
  • Gavusiems subsidijas darbo užmokesčiui už darbuotojų prastovas ekstremaliosios situacijos ar karantino metu ir išlaikantiems prastovose buvusių darbuotojų darbo vietas po ekstremaliosios situacijos ar karantino;
  • Kurie yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (atnaujintą sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą).

Pagal Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41 str. 7 d., darbdaviui, įtrauktam į Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių dėl COVID-19, sąrašą, subsidija darbo užmokesčiui skiriama ir mokama už ne daugiau kaip:

  • 10 darbuotojų, kai jis yra įdarbinęs iki 20 darbuotojų;
  • 50 procentų darbuotojų, kai jis yra įdarbinęs 21 ir daugiau darbuotojų.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 str. 23 ir 24 dalyse nustatytas subsidijos darbo užmokesčiui dydis:

  1. 1-ąjį ir 2-ąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius: a) 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA (607 EUR)); b) darbdavio pasirinkimu – 70 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 2 Vyriausybės patvirtintos MMA (1 214 EUR), arba 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta MMA (607 EUR), jei darbdavys įtrauktas į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą potencialaus augimo įmonių sąrašą; c) kai su įdarbintu ar užimtu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis – 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 0,5 Vyriausybės patvirtintos MMA (303,5 EUR);
  1. 3-iąjį ir 4-ąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 50 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta MMA (607 EUR), arba ne daugiau kaip 2 Vyriausybės patvirtintos MMA (1 214 EUR), jei darbdavys įtrauktas į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą potencialaus augimo įmonių sąrašą, o kai su įdarbintu ar užimtu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis – ne daugiau kaip 0,5 Vyriausybės patvirtintos MMA (303,5 EUR);
  1. 5-ąjį ir 6-ąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 30 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta MMA (607 EUR), arba ne daugiau kaip 2 Vyriausybės patvirtintos MMA (1 214 EUR), jei darbdavys įtrauktas į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą potencialaus augimo įmonių sąrašą.

Susipažinti su teisės akto pakeitimais galite paspaudę šią nuorodą.