Nacionalinių papildomų Lietuvos integruoto tarifo kodų sąrašo papildymas

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1B-1001 pakeitė Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašą, patvirtintą ankstesniu 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1B-240. Pakeitimais šis sąrašas papildytas naujais integruoto tarifo kodais:

X308, skirtu gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, arba produktams, kurie pagal Akcizų įstatymą apmokestinami akcizo tarifu, nurodytu Akcizų įstatymo 37 str. 3 d.;

X402, skirtu gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras, kurios pagal Akcizų įstatymą apmokestinamos akcizo tarifu, nurodytu Akcizų įstatymo 59 str. 2 d.;

X403, skirtu gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms, kurios pagal Akcizų įstatymą apmokestinamos akcizo tarifu, nurodytu Akcizų įstatymo 59 str. 3 d.

Taip pat patikslintas ankstesnio X401 kodo aprašymas, jame pateikiant atnaujintą ir tikslesnę nuorodą į Akcizų įstatymo nuostatą, t. y. gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai, kurios pagal Akcizų įstatymą apmokestinamos akcizo tarifu, nurodytu Akcizų įstatymo 59 str. 1 d.

Pakeitimai galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.