Naujos Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklės ir formos

VMI viršininkas 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-119 pakeitė 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“, jį išdėstydamas nauja redakcija. Naujuoju įsakymu patvirtinta:

  • Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklės;
  • Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 1, 5–8 p. nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 forma su priedais (02 versija). Šis prašymas teikiamas, kai asmuo pageidauja, kad būtų grąžinti į jo nurodytą sąskaitą, esančią kredito įstaigoje (įskaityti mokesčiams ir / arba baudoms už administracinius teisės pažeidimus sumokėti) sumokėti akcizai už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, nurodytus minėtose Akcizų įstatymo nuostatose;
  • Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 forma su priedais (02 versija). Šios formos prašymo grąžinimo (įskaitymo) pagrindų klasifikatorius išdėstytas nauja redakcija. Bet to, jis papildytas nauju grąžinimo (įskaitymo) pagrindu – „Už gamtines dujas, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 581 1 d. nurodytais būdais“. Kadangi Akcizų įstatymo pakeitimas dėl sumokėtų akcizų už atitinkamas gamtines dujas grąžinimo (įskaitymo) įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d., prašymai su šiuo akcizų grąžinimo (įskaitymo) pagrindu gali būti teikiami tik nuo 2016 m. sausio 1 d.
  • Sprendimo grąžinti (įskaityti) akcizus FR0416 forma, kuri išdėstyta nauja redakcija. Ji suvienodinta su Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) FR0783 forma, patvirtinta VMI viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186.

Nebeliko Pridedamų dokumentų aprašo FR0415 formos. VMI raštu Nr. RM-28180 atkreipė dėmesį, kad šią formą privaloma buvo pildyti, kai su prašymu būdavo teikiami papildomi dokumentai. Panaikinus šią formą, FR0396 formos 21 eilutėje arba FR0397 formos 20 eilutėje nurodoma ne Pridedamų dokumentų aprašo (FR0415) lapų skaičius, o pridedamų dokumentų lapų skaičius.

Taisyklėse numatyta, kad prašymas teikiamas ne tik tiesiogiai VMI prie FM, paštu (paprastu arba registruotu laišku), bet ir per Mano VMI. Prašymai, teikiami tiesiogiai VMI prie FM arba paštu, papildyti naujomis eilutėmis: „Kredito įstaigos pavadinimas“ ir „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“, panaikintos eilutės „Užpildymo data“ ir „Registracijos Nr.“.

VMI prie FM sprendimą dėl prašymo turi priimti per 10 d. d. nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos. Tačiau sprendimą dėl FR0397 formos prašymo, teikiamo, kai asmuo pageidauja, kad sumokėti akcizai būtų grąžinti (įskaityti) už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatymo 19 str. 1 d. 1 ir 5 p. nurodytiems tikslams, arba už akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti Lietuvoje, išgabentas Akcizų įstatymo 19 str. 5–7 d. nurodytais tikslais, turi priimti per 30 d. nuo prašymo arba papildomų dokumentų gavimo, o kai atliekamas asmens mokestinis patikrinimas – ne vėliau kaip per 10 d. nuo sprendimo dėl mokestinio patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo asmeniui dienos. Priėmus sprendimą grąžinti (įskaityti) akcizus, ne vėliau kaip per 5 d. d. sprendimas išsiunčiamas per Mano VMI arba paštu registruotu laišku.

Kaip tinkamai užpildyti prašymų formas, detaliai paaiškinta naujose taisyklėse, galiojančiose nuo 2015-12-29.