Naujos GPM lengvatos fiziniams asmenims nuo 2019 m.

Nuo 2019 metų visi fiziniai asmenys savo apmokestinamąsias pajamas gali sumažinti patirtomis išlaidomis už pastatų apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą) darbus, lengvųjų automobilių remonto paslaugas, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas bei sumokėtomis pensijų ir gyvybės draudimo įmokomis. Primename, kad patirtas išlaidas ir jas pagrindžiančius dokumentus, kartu su PRC912 forma elektroninėje deklaravimo sistemoje už 2019 m. fiziniai asmenys gali pateikti tą mėnesį, kurį buvo sumokėta už paslaugas ir gautas atitinkamas dokumentas, bet ne vėliau nei iki 2020 m. vasario 15 d.

Svarbu atskirti, kokio tipo išlaidos gali būti įskaitomos ir kokios ne, todėl pateikiame Jums suvestinę lentelę, kurioje rasite informaciją apie išlaidų rūšis ir jas pagrindžiančius dokumentus.

Peržiūrėti
down2