Naujos redakcijos VMI formos, skirtos loterijų ir lošimų mokesčiui

VMI viršininkas 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. VA-23 pakeitė ankstesnį 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. V-290 ir juo patvirtintus dokumentus:

Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formos bei azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos užpildymo taisykles;

FR0583 formą;

FR0584 formą.

Visi šie dokumentai išdėstyti naujomis redakcijomis.

Taisyklėse įtvirtinta, kad deklaracijos pateikiamos nebe vietos VMI, o centriniam mokesčių administratoriui, be to, įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pakeitimus, nustatyta, kad deklaracijos teikiamos elektroniniu būdu (atitinkamai išbrauktos visos nuostatos, susijusios su popierinėmis deklaracijomis). MAĮ VMI įpareigojo šiuos pakeitimus atlikti iki balandžio 1 d.

Atsižvelgiant į pasikeitusius deklaracijos pateikimo ir mokesčio sumokėjimo terminus, įvedant vienos datos taisyklę, patikslinta, kad mokesčių mokėtojai, organizuojantys lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame padidinamas lošimo įrenginių skaičius, arba pakeičiamas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame sumažinamas lošimo įrenginių skaičius, mokestį už kiekvieną tą mėnesį išduotame, papildytame ar pakeistame lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį apskaičiuoja už visą mėnesį, taikydami nustatytą fiksuotą mokesčio dydį, ir sumoka, pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 d. (anksčiau buvo nustatytas terminas kas mėnesį apskaičiuotą mokestį sumokėti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo to mėnesio pradžios).

Deklaracijų formose nebereikalaujama nurodyti mokesčių mokėtojo buveinės adreso, telefono numerio, fakso numerio, elektroninio pašto adreso, registravimo numerio. FR0583 formos deklaracijos 9 laukelyje „x“ ženklu turi būti pažymima, ar tų ataskaitinių metų FR0583 forma teikiama pirmą kartą („pirminė forma“), ar ji yra patikslinta („patikslinta“). FR0584 formos deklaracijos turi būti įrašoma ne tik bingo, totalizatoriaus, lažybų, bet ir nuotolinių lošimų mokestinio laikotarpio įplaukų suma.

Taisyklės papildytos priedu, kuriame pateikiami Lietuvos savivaldybių kodai (atsisakant kodų nurodymo pačioje FR0583 formoje). Savivaldybės kodas turi būti įrašomas FR0583 formos B dalies 14 laukelyje pagal tai, kur buvo organizuota mažoji loterija.

Pakeitimai galioja nuo 2016-03-18.