NPD pasikeitimai nuo 2020-07-01

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnių pakeitimo įstatymas įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d. ir galios iki 2020 m. gruodžio 31 d.

GPMĮ 20 str. 2 d. pakeitimu nustatyta, gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija MMA (607 EUR), galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD padidintas iki 400 EUR vietoje 350 EUR.

Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį viršija MMA (607 EUR), galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieną dydį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 400 – 0,19 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 607 EUR).

Pasikeitė 2 dydžiai formulėje: vietoje 350 EUR nustatyta 400 EUR, o vietoje 0,17 daugiklio  –  0,19.

Pvz.,

 • 350 EUR – 0,17 x (1000 EUR – 607 EUR) = 283,19 EUR (Gyventojui taikytinas mėn. NPD)
 • 400 EUR – 0,19 x (1000 EUR – 607 EUR) = 325,33 EUR (Gyventojui taikytinas mėn. NPD)
 • 400 EUR – 0,19 x (1241,40 EUR – 607 EUR) ≈ 279,46 EUR (Gyventojui taikytinas mėn. NPD)
 • 350 EUR – 0,17 x (1241,40 EUR – 607 EUR) ≈ 242,15 EUR (Gyventojui taikytinas mėn. NPD)
 • 400 EUR – 0,19 x (1381 EUR – 607 EUR) = 252,94 EUR (Gyventojui taikytinas mėn. NPD)
 • 350 EUR – 0,17 x (1381 EUR – 607 EUR) = 218,42 EUR (Gyventojui taikytinas mėn. NPD)

GPMĮ 20 str. 1 d. pakeitimu nustatyta, kad metinis NPD (toliau – MNPD), jeigu GPMĮ 20 str. 6 d. nenustatyta kitaip, negali būti didesnis negu 4 800 EUR vietoje anksčiau buvusių 4200 EUR, jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, 12 dydžių sumos (607 EUR x 12 = 7 284 EUR).

Kai GMP viršija MMA (607 EUR), galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, 12 dydžių sumą (607 EUR x 12 = 7 284 EUR), MNPD, jeigu GPMĮ 20 str. 6 d. nenustatyta kitaip, negali būti didesnis negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 4 800 – 0,19 x (GMP – 12 x 607 EUR).

Pasikeitė 2 dydžiai formulėje: vietoje 4200 EUR nustatyta 4800 EUR, o vietoje 0,17 daugiklio  –  0,19.

Pvz.,

 • 4800 EUR – 0,19 x (12000 EUR – 12 x 607 EUR) = 3903,96 EUR (Gyventojui taikytinas MNPD)
 • 4200 EUR – 0,17 x (12000 EUR – 12 x 607 EUR) = 3398,28 EUR (Gyventojui taikytinas MNPD)
 • 4800 EUR – 0,19 x (14896,8 EUR – 12 x 607 EUR) ≈ 3353,57 EUR (Gyventojui taikytinas MNPD)
 • 4200 EUR – 0,17 x (14896,8 EUR – 12 x 607 EUR) ≈ 2905,82 EUR (Gyventojui taikytinas MNPD)
 • 4800 EUR – 0,19 x (16572 EUR – 12 x 607 EUR) = 3035,28 EUR (Gyventojui taikytinas MNPD)
 • 4200 EUR – 0,17 x (16572 EUR – 12 x 607 EUR) = 2621,04 EUR (Gyventojui taikytinas MNPD)

Aukščiau nustatytas NPD taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d. deklaruojant 2020 m. mokestinio laikotarpio pajamas ir apskaičiuojant GPM. Mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo, gavusio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, abipusiu susitarimu dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo taikyto ir po šio įstatymo įsigaliojimo pasikeitusio NPD GPM gali būti perskaičiuojamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus 2020 m. mokestiniam laikotarpiui, dėl pasikeitusio NPD mokėtinas GPM perskaičiuojamas, kai gyventojas pateikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją, o susidariusi GPM permoka įskaitoma arba grąžinama.

Detalesnis reguliavimas bus priimtas iki 2020 m. birželio 30 d.

Plačiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.