Nuo 2019 m. spalio 14 d. bus prieinama Lietuvos migracijos informacinė sistema (MIGRIS)

Nauja Lietuvos migracijos informacinė sistema (MIGRIS) dėl užtrukusių platformos kūrimo ir diegimo darbų gyventojams bus prieinama nuo 2019 m. spalio 14 d. MIGRIS bus galima naudotis dviem kalbomis – lietuvių ir anglų k.

Pradėjus veikti MIGRIS, asmenys galės:

  • pateikti daugiau nei 10 Migracijos departamento skyrių prašymus su skaitmenizuotais dokumentais dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo elektroniniu būdu, nepriklausomai nuo prašymą teikiančiojo asmens deklaruotos gyvenamosios vietos;
  • rezervuoti vizitus pas Migracijos departamento specialistą;
  • stebėti Migracijos departamento elektroninės bylos dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimą;
  • Migracijos departamentui priėmus sprendimą asmeniui išduoti leidimą laikinai gyventi, nevykti į Migracijos departamento skyrių pateikti prašymą įforminti dokumentą; asmuo turės atvykti tik atsiimti pagamintą dokumentą į tą Migracijos departamento skyrių, kuriam pateikė prašymą;
  • matyti visų kviečiamų užsieniečių sąrašą (tik darbdaviai, universitetai ir kiti kviečiantieji asmenys).

Laikotarpiu iki 2019 m. spalio 31 d. asmenys galės registruotis pas Migracijos departamento specialistą per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (ePolicija) ir iki nurodytos datos pasirinktame Migracijos departamento skyriuje pateikti popierinius prašymus.