Padidintas GPM tarifas ir pakoreguotas NPD skaičiavimas

GPM įstatymo 6 ir 20 straipsnių pakeitimai

Prieš pat naujus metus Seimas spėjo pakoreguoti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo nuostatas, pirmiausia susijusias su šio mokesčio tarifais, taikomais GPM įstatymo 6 straipsnio 1(1) dalyje* nurodytoms gyventojo pajamoms. Konkrečiai iki 32 proc. (buvo 27 proc.) padidintas GPM tarifas, taikomas metinei pajamų daliai, viršijančiai:

  • 2020 metais – 84 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų bazei skaičiuoti;
  • 2021 metais – 60 VDU dydžio sumą, taikomą 2021 metų VSD įmokų bazei skaičiuoti;
  • nuo 2022 metų – 60 VDU dydžio sumą, taikomą VSD įmokų bazei skaičiuoti.

GPM įstatymo pakeitimais taip pat nuo 2020 metų padidintas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis (NPD) šiems gyventojams:

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 645 Eur
Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. 600 Eur

Pakeičiant nuo 2020 ir 2021 metų turėjusias įsigalioti NPD ir jo apskaičiavimo taisykles buvo padidintas NPD ir kitiems gyventojams:

2020 metai
Gyventojams, kurių pajamos iš darbo ar jų esmę atitinkančių santykių (GP) neviršija minimaliosios algos dydžio (MMA), mėnesio NPD 2020 m. – 350 Eur, metinis NPD (MNPD) – 4 200 Eur.

Kitiems gyventojams NPD apskaičiuojamas taip:

– mėnesio NPD = 350 Eur – 0,17 x (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – MMA);

– MNPD = 4 200 – 0,17 x (gyventojo metinės pajamos – 12 MMA).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. MMA – 607 Eur

___

2021 metai
Gyventojams, kurių pajamos iš darbo ar jų esmę atitinkančių santykių (GP) neviršija minimaliosios algos dydžio (MMA), mėnesio NPD 2020 m. – 400 Eur, MNPD – 4 800 Eur.

Kitiems gyventojams NPD apskaičiuojamas taip:

– mėnesio NPD = 400 Eur – 0,18 x (gyventojo mėnesio pajamos iš darbo santykių – MMA);

– MNPD = 4 800 – 0,18 x (gyventojo metinės pajamos – 12 MMA).

Primename, kad reguliavimas gali kisti.

*Tarifai taikomi (1) gyventojo pajamoms iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių, (2) tantjemoms ar atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamoms vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, (3) iš asmens, susijusio darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautoms pajamoms pagal autorines sutartis, (4) taip pat mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautoms pajamoms.