Pateiktas išaiškinimas dėl GPMĮ 17 str. 1 d. 14 ir 14-1 p. numatytų lengvatų darbdavio darbuotojo naudai mokamoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus taikymo

Papildytas Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Mokesčių administratorius privalo pagrįsti, kad sandoris sudarytas siekiant mokestinės naudos, o teismas – nustatyti, ar išvada dėl tikrojo ginčo sandorio turinio yra pagrįsta

Dėl informacijos pateikimo apie Lietuvoje dirbančius ar komandiruojamus užsieniečius