VA-87 Dėl Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo (nuo 2016-10-01 netenka galios)

Publikavimo data: 2015-12-11 Kategorija: PVM, Įsakymai