VMI priėmė specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos įgyvendinimo teisės aktus

304 Dėl Nenuolatinio lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-01-23 Kategorija: GPM, Įsakymai

V-356 Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai

Publikavimo data: 2016-01-23 Kategorija: Darbo santykiai, Įsakymai

VA-173 Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių lietuvos gyventojų už įsigytus asmeninius kompiuterius su programine įranga (jų elementus) ir/arba interneto prieigą sumokėtas sumas FR0776 formos pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklės

Publikavimo data: 2016-01-23 Kategorija: GPM, Įsakymai