517 Dėl Pozityviųjų pajamų apskaičiavimo, įtraukimo į kontroliuojančio Lietuvos apmokestinamojo vieneto arba Lietuvos nuolatinio gyventojo pajamas tvarkos ir pajamų, neįtraukiamų į pozityviąsias pajamas, rūšių patvirtinimo

Publikavimo data: 2015-11-20 Kategorija: Pelno mokestis, Nutarimai

641 Dėl Fizinio asmens, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreipimosi į mokesčio administratorių su prašymu pripažinti jį nuolatiniu Lietuvos gyventoju tvarkos patvirtinimo

Publikavimo data: 2015-11-19 Kategorija: GPM, Nutarimai

862 Dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatų taikymo užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, tarptautinių organizacijų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų diplomatinio personalo nariams, konsuliniams pareigūnams, administracinio techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams, užsienio valstybių karinėms pajėgoms tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms

Publikavimo data: 2015-11-13 Kategorija: PVM, Nutarimai