641 Dėl Fizinio asmens, kuris nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreipimosi į mokesčio administratorių su prašymu pripažinti jį nuolatiniu Lietuvos gyventoju tvarkos patvirtinimo

Publikavimo data: 2015-11-19 Kategorija: GPM, Nutarimai

862 Dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatų taikymo užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, tarptautinių organizacijų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų diplomatinio personalo nariams, konsuliniams pareigūnams, administracinio techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams, užsienio valstybių karinėms pajėgoms tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms

Publikavimo data: 2015-11-13 Kategorija: PVM, Nutarimai