Pakeista bankrutuojančių kredito įstaigų kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka

2019 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė net tris susijusius įstatymus – įstatymą Nr. XIII-2022, kuriuo keičiamas Bankų įstatymas Nr. IX-2085 (toliau – Bankų įstatymas), įstatymą Nr. XIII-2023, kuriuo keičiamas Centrinių kredito unijų įstatymas Nr. VIII-1682 (toliau – Centrinių kredito unijų įstatymas), ir įstatymą Nr. XIII-2024, kuriuo keičiamas Finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 (toliau – Finansinių priemonių rinkų įstatymas). Visi pakeitimai įsigaliojo 2019 m. balandžio 4 d.

Bankų įstatymo 87 straipsnis ir Centrinių kredito unijų įstatymo 70 straipsnis, numatantys kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę banko ar kredito unijos bankroto atveju, papildyti naujomis 6 dalimis. Pagal naująsias nuostatas, šeštąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai dėl skolos priemonių (pavyzdžiui, obligacijų), jeigu jos atitinka visas šias sąlygas:

  1. Skolos priemonių pradinis sutartinis terminas yra bent vieni metai;
  2. Skolos priemonės nėra išvestinės finansinės priemonės ir jų sudedamąja dalimi nėra įterptosios išvestinės finansinės priemonės;
  3. Sutartiniuose dokumentuose, susijusiuose su emisija, ir prospekte (jeigu jis rengiamas) nustatyta, kad skolos priemonės turėtojo reikalavimas bus tenkinamas šeštąja eile.

Šeštąja eile kreditorių reikalavimai dėl skolos priemonių bus tenkinami tik tuomet, kai skolos priemonės buvo išleistos po šio pakeitimo įsigaliojimo dienos, t. y. po 2019 m. balandžio 4 d.

Finansinių priemonių rinkų įstatymo 106 straipsnis buvo papildytas nauja 6 dalimi, numatančia, kad finansų maklerio įmonės bankroto atveju jos kreditorių reikalavimų tenkinimui taikomas Bankų įstatymo 87 straipsnis.