Pakeista informacijos apie darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams teikimo tvarka

2018 m. kovo 13 d. vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius priėmė įsakymą Nr. EV-66, kuriuo pakeitė Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 (toliau – Aprašas). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. kovo 14 d.

Įsakymu pakeistas Aprašo priedo „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ 8 punktas. Anksčiau šioje dalyje reikėjo nurodyti darbuotojų, dirbančių pagal konkretų darbo laiko režimą, skaičių. Nuo šiol darbuotojų skaičiaus nurodyti nebereikės. Šioje dalyje bus pateikiama informacija apie tai, ar darbovietėje yra taikomas konkretus darbo laiko režimas (nurodomas tik atsakymas „Taip“ arba „Ne“).